Rozmowy, które odbudowują relacje

Mediacje rodzinne

Czym jest mediacja

Mediacja jest szczególną rozmową, która pomaga budować porozumienie między stronami pozostającymi w konflikcie. Mediacja zaprasza do refleksji, do wsłuchiwania się w siebie, do przyglądania się swoim uczuciom, do odkrywania własnych potrzeb oraz do nazywania priorytetów. Jednocześnie pozwala z szacunkiem otwierać się na być może odmienne uczucia i potrzeby drugiego człowieka, pomaga zobaczyć go i usłyszeć na nowo.

Mediacja buduje kontakt, nadzieję i zaufanie między stronami konfliktu, wspiera poszukiwanie nowych rozwiązań, które uwzględniają potrzeby wszystkich.

Mediacja nie jest formą terapii, nie jest doradztwem prawnym, nie jest też poradnictwem. Mediacja służy rozwiązaniu sytuacji problemowej, pozwala dotrzeć do źródła konfliktu, którym najczęściej są nasze niezaspokojone, ważne dla nas potrzeby. Mediacja wspiera proces porozumienia, pomaga wypracować rozwiązania satysfakcjonujące i korzystne dla obu stron. Jest drogą, na której w twórczy sposób odkrywamy to, co w wyniku konfliktu zagubiliśmy w relacji z sobą i z drugim człowiekiem.

Moje wartości

Zakorzeniona w duchowości chrześcijańskiej, doświadczeniem, wiedzą i sercem wspieram małżeństwa, które mimo trudności chcą wypełniać swoje powołanie do jedności i miłości. Pomagam rodzicom i ich nastoletnim dzieciom w budowaniu relacji poprzez komunikację opartą na empatii.

W mojej pracy kieruję się również Kodeksem Etyki Mediatora Polskiego Centrum Mediacji oraz Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

man and woman holding each others hands
man and woman holding each others hands